Номер 23

(Задача з українського фольклору.) Мірошник бере за роботу 1/10 змеленого борошна. Скільки пудів борошна намололи селянину, якщо додому він повіз 99 пудів?

Розв’язання

Нехай змеленого борошна x пудів.
Мірошник бере за роботу 1/10x пудів, тоді x – 0,1x = 0,9x пудів селянин привіз додому або це 99 пудів за умовою.
Маємо:
0,9x = 99;
x = 99 : 0,9;
x = 110.
Селянину намололи борошна 110 пудів.
Відповідь: 110 пудів.