Номер 347

Позначимо початкове число x. Після збільшення на 20 % отримали число x + 0,2x = 1,2x. Після того як це число зменшили на 20 %, то нове число 1,2x - 0,2 • 1,2x = 1,2x - 0,24x = 0,96x. Останнє число 0,96x у порівнянні з початковим числом x є меншим x - 0,96x = 0,04x, тобто останнє число на 4 % менше, ніж початкове.

Відповідь: менше на 4%.