Номер 369

3x2(3 – 4x) – 6x(1,5x – 2x2 + x3) = 9x2 – 12x3 – 9x2 + 12x3 – 6x4 = –6x4 ≤ 0, оскільки x4 ≥ 0 і –6 < 0.
Отже, значення даного виразу набуває недодатниx значень за всіх значень x.