Номер 434

Розкладіть на множники:

1) 3a + 6b = 3a + 3 · 2b = 3(a + 2b);

2) 12m – 16n = 4 · 3m – 4 · 4n = 4(3m – 4n);

3) 10ck – 15cp = 5 · 2ck – 5 · 3cp = 5c(2k – 3p);

4) 8ax + 8a = 8a(x + 1);

5) 5b – 25bc = 5b(1 – 5c);

6) 14x2 + 7x = 7x(2x + 1);

7) n10 – n5 = n5 · n5n5 = n5(n5 – 1);

8) m6 + m7 = m6(1 + m);

9) 9x – 27x4 = 9x(1 – 3x3);

10) 18y5 + 12y4 = 6y4(3y + 2);

11) 56a10b6 – 32a4b8 = 8a4b6(7a6 – 4b2);

12) 36mn5 + 63m2n6 = 9mn5(4 + 7mn).