Номер 577

Розкладіть на множники:

(ab)2 = a2 – 2ab + b2;

(ba)2 = b2 – 2ab + a2 = a2 – 2ab + b2, отже, (ab)2 = (ba)2.