Номер 828

Відповідь: фігура, зображена на рис. 28, може бути графіком функції б.