Номер 943

1) 150 • 0,08 = 12 (мл) — кислоти у розчині;

2) 150 + 90 = 240 (мл) — маса розчину;

3) 12 : 240 • 100 % = 5 % — концентрація кислоти у новому розчині.

Відповідь: 5 %-й розчин кислоти.