Номер 960

Розв’язанння

1) 6x + y = 7;
нехай x = 1, тoді y = 7 – 6 = 1; (1; 1);
нехай x = 2, тоді y = 7 – 12 = –5; (2; –5);
нехай x = –1, тоді y = 7 + 6 = 13; (–1; 13).
Відповідь: (1; 1), (2; –5), (–1; 13).

2) 2x – 3y = –4;
нехай y = 2, тоді 2x – 6 = –4; 2x = 2; x = 1; (1; 2);
нехай y = 4, тоді 2x – 12 = –4; 2x = 8; x = 4; (4; 4);
нехай y = –2, тоді 2x + 6 = –4; 2x = –10; x = –5; (–5; –2).
Відповідь: (1; 2), (4; 4), (–5; –2).