Номер 974

При якому значенні a графік рівняння 11x – 13y = a + 4 проходить через початок координат?

Розв’язання

Якщо графік проходить через початок координат, то x = 0, y = 0:
11 · 0 + 13 · 0 = a + 4;
0 = a + 4;
a = –4.
Відповідь: a = –4.

Коментарі

Всього коментарів: 0