Номер 984

Складіть лінійне рівняння з двома змінними, графіком якого є пряма, що проходить через початок координат і точку C (8; –12).

Лінійне рівняння з двома змінними, яке проходить через початок координат має вигляд y = kx, графік проходить через точку C(8; –12), знайдемо k:

–12 = 8k;

k = –1,5;

y = –1,5x.

Відповідь: y = –1,5x.

Коментарі

Всього коментарів: 0