1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Алгебра
  4. Мерзляк

Номер 756

У цистерні було 300 л води. Через відкритий кран щохвилини із цистерни виливається 2 л води. Задайте формулою залежність об’єму V води в цистерні від часу t, протягом якого з неї виливається вода. Чи є правило, за допомогою якого за значенням змінної t можна знайти значення змінної V, функцією? У разі ствердної відповіді вкажіть область визначення та область значень цієї функції.

Залежність об’єму V від часу t:

V = 300 – 2 · t.

Залежність — функція. Область визначення: від 0 до 150 хв, область зна чень: від 0 до 300 л.

Повідомити про помилку