1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Алгебра
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 2. Контрольна робота 3. Множення одночлена на многочлен. Множення многочлена на многочлен. Розкладання многочленів на множники

1. Подайте у вигляді многочлена стандартного вигляду вираз:

1) 5a5 – 30a3 + 15a;

2) 3x2 + 12x – 2x – 8 = 3x2 + 10x – 8;

3) 42m2 + 35mn – 18mn – 15n2 = 42m2 + 17mn – 15n2;

4) x3 + x2 – 6x + 5x2 + 5x – 30 = x3 + 6x2x – 30;

 

2. Розкладіть на множники:

1) 6x(3yx);

2) 3a4(5a2 – 1);

3) 4(x – y) + c(xy) = (xy)(4 + c);

 

3. Розв'яжіть рівняння:

3x(x + 3) = 0; x = 0; x = –3;

 

4. Спростіть вираз:

14b2 + 21bb2 – 6b + 5b + 30 = 13b2 + 20b + 30;

 

5. Розв’яжіть рівняння:

1) 9x – 21 – 4x + 12 = 24;
5x = 24 + 9;
5x = 33;
x = 6,6;

2) 12x2 + 16x – 9x – 12 – 5 = 12x2 + 30x – 14x – 35;
7x – 16x = –35 + 17;
–9x = –18;
x = 2;

 

6. Знайдіть значення виразу:

8a(3b + 4) – (3b + 4) = (3b + 4)(8a – 1);

(–5 + 4) · (2,4 – 1) = –1 · 1,4 = –1,4;

 

7. Доведіть, що значення виразу кратне 8.

312 – 310 = 310(32 – 1) = 8 · 310;

 

8. Розкладіть на множники тричлен:

x2 – 3x – 6x + 18 = x(x – 3) – 6(x – 3) = (x – 3)(x – 6);

Повідомити про помилку