Вправа 15

2. Маса склянки із соком становить 340 г 270 мг. Визначте масу налитого в склянку соку, якщо відомо, що маса порожньої склянки дорівнює 150 г 530 мг.

Дано:

Розв'язання:

m = 340 г 270 мг = 340,27 г
mск = 150 г 530 мг = 150,53 г

Масу соку знаходимо як різницю маси склянки із соком і маси склянки:

mс = mmск;

mс = 340,27 – 150,53 = 189,74 (г) або 189 г 740 мг.

mс — ?

Відповідь: маса соку 189 г 740 мг.

3. Із човна масою 180 кг, який перебував у спокої, зіскочив хлопчик. Швидкість руху хлопчика становила 4 м/с. Визначте масу хлопчика, якщо човен набув швидкості 1 м/с.

Дано:

Розв'язання:

υ1 = 4 м/с
m2 = 180 кг
υ2 = 1 м/с

Початкові швидкості руху тіл дорівнюють нулю, тому користуємося формулою у вигляді:

m1  =  υ2 .
m2 υ1
Тоді, m1 υ2 · m2 ;
υ1
[m1] =  м · кг  =  м ;
с · кг с

m— ?

m1 1 · 180  = 45 (кг).
4

Відповідь: маса хлопчика 45 кг.

5. На лівій шальці зрівноважених терезів лежить тіло, масу якого необхідно виміряти, а на правій — такі важки: два по 20 г, по одному важку 5 і 100 г і по одному важку 10, 20 і 200 мг. Визначте масу тіла та подайте її в грамах.

m = 20 г + 20 г + 5 г + 100 г + 10 мг + 20 мг + 200 мг = 145 г 230 мг = 145,23 г.