Вправа 16

2. Густина платини дорівнює 21 500 кг/м3. Якою є маса платини об’ємом 1 м3? об’ємом 1 см3?

Дано:

Розв'язання:

ρ = 21 500  кг/м3
V1 = 1 м3
V2 = 1 см3

За означенням густини:

ρ = m , тоді m = ρV.
V
[m] =  кг · м3  = кг;
м3

m1 = 21 500 · 1 = 21 500 (кг);

m1, m2 — ?

V2 = 1 см3 = 0,000001 m3;

m2 = 21 500 · 0,000001 = 0,0215 (кг) = 21,5 г.

Відповідь: маса 1 м3 платини 21 500 кг; маса 1 см3 платини 21,5 г