Вправа 20

1. Чи притягує Землю автомобіль, який стоїть на автостоянці? космічна станція, яка перебуває на орбіті?

За законом всесвітнього тяжіння між усіма тілами Всесвіту існує взаємне притягання. Отже, і автомобіль, і космічна станція притягають Землю.

 

2. Книжка лежить на столі. На яке тіло діє вага книжки?

Вага книжки діє на стіл.

 

3. Визначте силу тяжіння, яка діє на тіло масою 600 г.

Дано:

Розв'язання:

m = 600 г = 0,6 кг

За означенням сили тяжіння Fт = mg.

[Fт] = Н · см  = Н;
см

Fт = 0,6 · 9,8 = 6 (H).

Fт — ?

Відповідь: сила тяжіння дорівнює 6 Н.

 

4. Якою є маса тіла, якщо його вага дорівнює 600 Н?

5. Якою є вага меду об’ємом 1 л?

6. У відро масою 1,5 кг налили 5,5 л води. Яку силу треба прикладати, щоб утримувати відро в руках? Зробіть пояснювальний рисунок, зазначивши сили, що діють на відро.

7. Складіть задачу, обернену до задачі 5 цієї вправи, та розв’яжіть її.

 

8. Визначте масу тягарця, що висить на пружині жорсткістю 200 Н/м, якщо видовження пружини становить 0,5 см.