1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар 2015 рік

Вправа 26

1. У рідинному манометрі міститься вода (рис. 1). Ліве коліно манометра відкрите в атмосферу. Який тиск більший — атмосферний чи тиск у балоні?

Дано:

Розв'язання:

ρ = 1000 кг/м3
△h = 20 см = 0,2 м

Різниця висот води у стовпчиках свідчить, що атмосферний тиск менший, ніж у посудині.

Розрахуємо цю різницю тиску за формулою △p = ρg△h.

[△p] =  кг · Н · м  =  Н  = Па;
м3 · кг м2

△p — ?

△p = 1000 · 9,8 · 0,2 = 2000 (Па) = 2 кПа.

Відповідь: тиск у посудині більше на 2 кПа.

4. У рідинному манометрі (рис. 3) міститься ртуть. Ліве коліно манометра відкрите в атмосферу. Який тиск у балоні, якщо атмосферний тиск дорівнює 100 кПа?

Дано:

Розв'язання:

pа = 100 кПа = 105 Па
hр = 40 мм = 0,04 м
ρр = 13 600 кг/м3

Рідина у манометрі нерухома, тому можна зробити висновок, що тиск атмосфери врівноважується тиском ртуті та тиском у посудині.

pа = pp + p, де pp = ρрghр.

p = pа – ρрghр.

[p] = Па –  кг · Н · м  = Па –  Н  = Па;
м3 · кг м2

— ?

p = 100 000 – 13 600 · 9,8 · 0,04 ≈ 94 700 (Па) = 94,7 кПа.

Відповідь: тиск у посудині 94,7 кПа.

6. Яким є тиск газу в колбі В (рис. 4), якщо тиск газу в колбі А дорівнює 100 гПа?

Дано:

Розв'язання:

pA = 100 гПа = 104 Па
h = 20 см = 0,2 м
ρ = 1000 кг/м3

Система нерухома, тому можемо зробити висновок, що тиск у посудині A зрівноважено тиском рідин у манометрі і тиском газу у посудині B.

pA = ρgh + pB.

pB = pA – ρgh.

[pB] = Па –  кг · Н · м  = Па –  Н  = Па;
м3 · кг м2

pB — ?

pB = 10 000 – 1000 · 9,8 · 0,2 ≈ 8000 (Па) = 80 гПа.

Відповідь: тиск газу у посудині B 80 гПа.