1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар

Вправа 36

2. За допомогою простого механізму виконано корисну роботу 120 Дж. Визначте ККД механізму, якщо повна робота дорівнює 150 Дж.

Дано:

Розв'язання:

AК = 120 Дж
AП = 150 Дж

За означенням ККД:

η =  AК  · 100 %;
AП
η =  120  · 100 % = 75 %.
150

η — ?

Відповідь: ККД механізму 75 %.

 

3. Тіло піднімають похилою площиною, виконуючи корисну роботу 180 кДж. Визначте повну роботу, якщо ККД похилої площини 90 %.

Дано:

Розв'язання:

AК = 180 кДж
η = 0,9

Користуємося формулою для ККД:

η =  AК , тоді AП AК ;
AП η
AП 180  = 200 (кДж).
0,9

AП — ?

Відповідь: повна робота дорівнює 200 кДж.

 

4. Тіло піднімають похилою площиною, прикладаючи в напрямку руху тіла силу 50 Н. Визначте масу тіла, якщо довжина похилої площини дорівнює 2 м, її висота — 50 см, а ККД становить 80 %.

Дано:

Розв'язання:

F = 50 Н
I = 2 м
h = 50 см = 0,5 м
η = 0,8

ККД похилої площини дорівнює:

η =  AК , де AП = Fl;
AП

AК = mgh.

Отже, η =  mgh , тоді m Fl · η ;
Fl gh

m — ?

[m2] =  Н · кг · м  = кг;
Н · м
m 50 · 2 · 0,8  = 16 (кг).
9,8 · 0,5

Відповідь: маса тіла дорівнює 16 кг.

Повідомити про помилку