1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Фізика
  4. Бар’яхтар

Вправа 23

7. У циліндрі під поршнем площею 80 см2 міститься вода. Вантаж якої маси потрібно покласти на поршень, щоб тиск води на дно циліндра зріс на 2 кПа?

Дано:

Розв'язання:

S = 80 см2 = 0,008 м2
p = 2 кПа = 2000 Па

Тиск, який створюватиме вантаж, розраховуємо за формулою:

p F ,
S

 де F = mg — сила тяжіння, що діє на вантаж.

m — ?

Тоді p mg , а m pS ;
S g
[m] =  Па · м2 · кг  =  Н · м2 · кг  = кг;
Н м2 · Н
m 2000 · 0,008  = 1,6 (кг).
9,8

Відповідь: маса вантажу 1,6

Повідомити про помилку