Завдання 129

Який стіл має більшу масу: вагою 95 Н чи 0,095 кН?

Дано:

Розв'язання:

P1 = 95 Н
P2 = 0,095 кН

Для того, щоб порівняти значення, необхідно перевести величини в одні одиниці.

Р2 = 0,095 кН = 95 Н.

Отже, P1 = P2.

Порівняти P1 і P2

ВідповідьP1 = P2.