Завдання 208

Обчисліть тиск рідини густиною 1800 кг/м3 на дно циліндричної посудини, якщо висота рідини в ній дорівнює 10 см.

Дано:

Розв'язання:

ρ = 1800 кг/м3
h = 10 см = 0,1 м

Тиск рідини обчислюємо за формулою:

p = ρgh.

[p] =  Н · кг · м  =  Н  = Па;
кг · м2 м2

p = 9,81 · 1800 · 0,1 = 1800 (Па).

p — ?

Відповідь: тиск рідини дорівнює 1800 Па.