Завдання 259

У яку рідину повністю занурили тіло, якщо його об’єм дорівнює 200 см3 і на нього діє виштовхувальна сила 1,60 Н?

Дано:

Розв'язання:

Vт = 200 см3 = 0,0002 м3
FА = 1,6 Н

За законом Архімеда FА = ρрgVт. Звідси:

ρр =  FА ;
gVт
[ρр] =  Н · кг  =  кг ;
Н · м3 м3

ρр — ?

ρр =  1,6  ≈ 816  кг .
9,8 · 0,0002 м3

Відповідь: тіло занурили у гас.