Завдання 293

Людина масою 70 кг піднімається вгору на висоту 5 м. Яку роботу вона виконує?

Дано:

Розв'язання:

m = 70 кг
h = 5 м

Роботу сили знаходимо за формулою:

A = Fl, де l = h, а F = mg. Отже, A = mgh.

[A] =  кг · Н · м  = Дж;
кг

A — ?

A = 70 · 9,81 · 5 = 3500 (Дж).

Відповідь: людина виконала робота 3500 Дж.