Завдання 294

Яструб, маса якого дорівнює 0,4 кг, піднятий повітряним потоком на висоту 70 м (мал. 239). Визначте роботу сили, що підняла птаха.

Дано:

Розв'язання:

m = 0,4 кг
h = 70 м

Аналогічно № 293.

A = mgh.

[A] =  кг · Н · м  = Дж;
кг

A — ?

A = 0,4 · 9,81 · 70 = 280 (Дж).

Відповідь: робота сили дорівнює 280 Дж.