Завдання 329

Яку потенціальну енергію має тіло масою 3 кг, підняте на висоту 10 м?

Дано:

Розв'язання:

m = 3 кг
h = 10 м

За означенням потенціальної енергії піднятого тіла Eп = mgh.

Eп =  кг · Н ·м  = Дж;
кг

Eп = 3 · 9,81 · 10 = 300 (Дж).

Eп — ?

Відповідь: потенціальна енергія 300 Дж.