1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк

Завдання 409

За допомогою рухомого блока піднімають вантаж, прикладаючи силу 154 Н. Визначте вагу вантажу, якщо сила тертя дорівнює 16 Н.

Дано:

Розв'язання:

F = 154 Н
Fтер. = 1 Н

Сила тертя протидіє силі, з якою піднімають вантаж. За умови, що рухомий блок дає виграш у силі в 2 рази, маємо рівняння для ваги вантажу:

P = 2(F – Fтер.);

[P] = Н; P = 2 · (154 – 16) = 276 (Н).

P — ?


Відповідь: вага вантажу 276 Н.

Повідомити про помилку