1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк

Завдання 46

Земля рухається навколо Сонця зі швидкістю 108 000 км/год (мал. 65). Виразіть цю швидкість у метрах за секунду. Яку відстань пройде Земля за півроку?

Дано:

Розв'язання:

υ = 108 000 км/год = 30 000 м/с
t = 0,50 року = 15 768 000 с

Шлях, пройдений Землею, знаходимо за формулою:

lυ · t.

[l] =  м · с  = м;
с

l — ?

l = 30 000 · 15 768 000 = 473 040 000 000 (м) = 4,7 · 108 км.

Відповідь: Земля проходить відстань 4,7 · 108 км.