1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Фізика
  4. Сиротюк

Завдання 187

Яке з наведених значень тиску є найбільшим, а яке найменшим: 6 Н /м2, 60 кН/см2, 600 Па?

p1 = 6  Н  = 6 Па;
м2
p2 = 60  кН  =  60 · 1000 Н  = 600 000 000 Па;
см2 0,0001 м2

p3 = 600 Па.

Відповідь: p1 < p3 < p2.

Повідомити про помилку