Вправа 3

1. Розв’яжіть приклади:
20 см2 = 0,002 м2 = 2000 мм2;
20 см3 = 0,00002 м3 = 20 000 мм3;
20 л = 0,02 м3 = 20 000 см3.

 

2. Паралелепіпед має довжину 15 см, ширину 10 мм і висоту 1 дм. Обчисліть об’єм паралелепіпеда.

Дано:

Розв'язання:

a = 15 см
b = 10 мм = 1 см
c = 1 дм = 10 см

Об’єм тіла знаходимо за формулою V = а · b · с.

[V] = см · см · см = см3;

V = 15 · 1 · 10 = 150 (см3).

V — ?

Відповідь: об’єм паралелепіпеда 150 см3.

 

3. Скільки коробок розмірами 40 × 150 × 60 см можна розмістити в контейнері об’ємом 7,2 м3?

Дано:

Розв'язання:

V = 7,2 м3
a = 40 см = 0,4 м
b = 150 см = 1,5 м
c = 60 см = 0,6 м

Знайдемо об’єм однієї коробки:

V1 = a · b · c;

[V] = м · м · м = м3;

V1 = 0,4 · 1,5 · 0,6 = 0,36 (м3).

Для того, щоб знайти кількість коробок, необхідно об’єм контейнеру поділити на об’єм однієї коробки.

N =  V  =  7,2  = 20.
V1 0,36

N — ?

Відповідь: можна розмістити 20 коробок.

 

4. Площа основи колони 0,75 м2. Визначте висоту колони, якщо її об’єм 4,5 м3.

Дано:

Розв'язання:

S = 0,75 м2
V = 4,5 м3

Об’єм колони можна знайти за формулою V = S · h, тоді:

h V ;
S
[h] =  м3  = м;
м2
h 4,5  = 6 (м).
0,75

h — ?

Відповідь: висота колони 6 м.

Коментарі

Всього коментарів: 0