Самостійна робота № 2. Кут, бісектриса кута

ВАРІАНТ 1

1. Закінчіть речення так, щоб отримати правильне означення кута.
Кутом називається геометрична фігура, що складається...
В з двох променів, що виходять з однієї точки.

2. Скільки нерозгорнутих кутів утвориться, якщо з однієї точки провести три промені, серед яких немає доповняльних?
В Три

3. Промінь BK ділить кут ABC на два кути. Укажіть неправильний запис.
Г ∠ABK = ∠ABC + ∠BKC

4. Розв’яжіть задачу.
1) Промінь BK ділить кут ABC на два кути, причому кут ABK вдвічі більший за кут KBC. Знайдіть кут між бісектрисою кута ABC і променем BK, якщо кут ABC прямий.
2) Промінь BK ділить кут ABC на два кути, причому кут ABK на 20° більший за кут KBC. Знайдіть кут між бісектрисою кута ABC і променем BK, якщо кут ABC дорівнює 120°.

1) 15°;
2) 10°.

5. Розв’яжіть задачу.
1) Кут AOB розділено променями OC і OD на три кути так, що ∠AOC = 34°, кут COB в 3 рази більший за кут AOC, а промінь OD є бісектрисою кута AOB. Знайдіть кут COD.
2) Кут MON розділено променями ОА і ОВ на три кути так, що ∠NOB = 24°, кут МОВ в 4 рази менший від кута NOB, а промінь ОА є бісектрисою кута MON. Знайдіть кут АОВ.

1) 34°, ∠AOB = 136°, ∠AOD = ∠DOB = 68°.

ВАРІАНТ 2

1. Закінчіть речення так, щоб отримати правильне формулювання основної властивості кутів.
Кожний кут має градусну міру, ...
Г

2. Якого кута не існує?
Б Кривого

3. Промінь CK ділить розгорнутий кут АACB на два кути. Укажіть запис, який може бути правильним.
В ∠ACK < ∠KCB

4. Розв’яжіть задачу.
1) Промінь CK ділить кут ACB на два кути, причому кут ACK втричі менший від кута KCB. Знайдіть кут між бісектрисою кута ACB і променем CK, якщо кут ABC розгорнутий.
2) Промінь CK ділить кут ACB на два кути, причому кут ACK на 30° більший за кут KCB. Знайдіть кут між бісектрисою кута ACB і променем CK, якщо кут ACB дорівнює 100°.
1) 45°
2) 15°.

5. Розв’яжіть задачу.
1) Кут COD розділено променями ОМ і ON на три кути так, що ∠CON = 35°, кут DON в 5 разів менший від кута CON, а промінь ОМ є бісектрисою кута COD. Знайдіть кут MON.
2) Кут АОВ розділено променями ОМ і ON на три кути так, що ∠AOM = 13°, кут ВОМ в 3 рази більший за кут АОМ, а промінь ON є бісектрисою кута АОВ. Знайдіть кут MON.
1) ∠MON = 13°;
2) ∠MON = 35°


Коментарі

Всього коментарів: 0