1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Геометрія
  4. Єршова

Номер 194

Відомо, що △ABC = △DEF = △KMN, причому AB = 9 см, MN = 8 см, PDEF = 24 см. Знайдіть невідомі сторони цих трикутників.

Розв’язання

За умовою △ABC = △DEF = △KMN, тоді за властивістю рівних фігур маємо:

AB = DE = KM = 9 см;

BC = EF = MN = 8 см;

AC = DF = KN.

За умовою: PDEF = 24 см.

PDEF = DE + EF + DF;

9 + 8 + DF = 24;

17 + DF = 24;

DF = 24 – 17 = 7;

DF = 7 см;

ACDF = KN = 7 см.

Відповідь: DEKM = 9 см; BC = EF = 8 см; AC = DF = KN = 7 см.

Повідомити про помилку