Номер 300

Трикутники на малюнках 225, 226 рівні між собою. За якою ознакою?

І ознака; II ознака.