Номер 420

Нехай третій кут трикутника дорівнює x, тоді другий кут дорівнює x + 14°.

За умовою третій кут дорівнює 80°. На основі теореми про суму кутів трикутника:

x + x + 14 + 80 = 180;

2x = 180 - 94;

2x = 96;

x = 43.

Отже, другий кут дорівнює 43° + 14° = 57°, третій — 43°.

Відповідь: 57°, 43°.