Номер 204

Розв'язання

За умовою AB = BC, тому △ABC — рівнобедрений, AC — основа.

За властивістю рівнобедреного трикутника BD — медіана, висота, бісектриса.

BD — бісектриса ∠ABC. За означенням бісектриси кута маємо:

∠ABC = 2∠ABD = 53° • 2 = 106°.

BD — висота.

За означенням висоти трикутника маємо BD ⊥ AC, ∠ADB = 90°.

Відповідь: ∠ABC = 106°, ∠ADB = 90°.