1. Домашні завдання
  2. 7 клас
  3. Геометрія
  4. Мерзляк

Номер 744

Розгадайте кросворд.

По горизонталі:
5. Прямі, які не перетинаються (ПАРАЛЕЛЬНІ).
7. Два кути, одна сторона яких спільна, а дві інші — доповняльні промені (СУМІЖНІ).  
9. Відрізок, що сполучає вершину трикутника із серединою протилежної сторони (МЕДІАНА).
10. Два кути, сторони одного з яких є доповняльними променями сторін другого (ВЕРТИКАЛЬНІ).
11. Геометричне місце точок, відстань від яких до даної точки не більша за дане число (КРУГ).
16. Відрізок, який сполучає точку кола з його центром (РАДІУС).
18. Прямі, при перетині яких утворюються прямі кути (ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ).
19. Відрізок, що сполучає дві точки кола (ХОРДА).
21. Коло, яке проходить через усі вершини трикутника (ОПИСАНЕ).
23. Перпендикуляр, проведений з вершини трикутника до прямої, що містить його протилежну сторону (ВИСОТА).
24. Точка, рівновіддалена від усіх точок кола (ЦЕНТР).
26. Твердження, правильність якого встановлюють за допомогою доведення (ТЕОРЕМА).
29. Промінь з початком у вершині кута, який ділить кут на два рівних кути (БІСЕКТРИСА).
30. Кут, суміжний із кутом трикутника (ЗОВНІШНІЙ).
31. Сума довжин усіх сторін трикутника (ПЕРИМЕТР).

По вертикалі:
1. Сторона прямокутного трикутника, протилежна прямому куту (ГІПОТЕНУЗА).
2. Одна із частин, на які довільна точка розбиває пряму (ПРОМІНЬ).
3. Хорда, яка проходить через центр кола (ДІАМЕТР).
4. Коло, яке дотикається до всіх сторін трикутника (ВПИСАНЕ).
6. Геометрична фігура (ТРИКУТНИК).
8. Геометричне місце точок, рівновіддалених від даної точки (КОЛО).
12. Кут, градусна міра якого більша за 90°, але менша від 180° (ТУПИЙ).
13. Одиниця виміру кутів (ГРАДУС).
14. Геометрична фігура (КУТ).
15. Кут, градусна міра якого дорівнює 90° (ПРЯМИЙ).
17. Пряма, яка має з колом одну спільну точку (ДОТИЧНА).
20. Сторона прямокутного трикутника, прилегла до прямого кута (КАТЕТ).
22. Твердження, правильність якого приймають без доведення (АКСІОМА).
25. Давньогрецький математик (ФАЛЕС).
27. Автор книги «Начала» (ЕВКЛІД).
28. Кут, градусна міра якого менша від 90° (ГОСТРИЙ).

Повідомити про помилку