1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Інформатика
  4. Морзе 2015 рік

22. Редагування даних в електронних таблицях

Обговорюємо

1. Числа, текст, формула.
2. Перший спосіб: підвести вказівник миші до першої клітинки діапазону → виділити першу клітинку діапазону → натиснути клавішу Shift, утримувати її → виділити останню клітинку діапазону. Другий спосіб: підвести вказівник миші до першої клітинки діапазону → виділити першу клітинку діапазону → натиснути ЛКМ, утримувати її → протягнути вказівник миші до останньої клітинки діапазону. Третій спосіб: підвести вказівник миші до першої клітинки діапазону → виділити першу клітинку діапазону → натиснути клавішу Shift, утримувати її → розширити область виділення за допомогою клавіш керування курсором.

3. Для автоматичного заповнення суміжних клітинок даними використовують засіб автозаповнення (маркер автозаповнення). Наприклад, автоматичне повторення значень (кількість товару), заповнення діапазону клітинок прогресіями різних видів (порядковий номер).

4. Введення та зміна даних у клітинках, копіювання, вставлення, видалення, переміщення даних тощо.

5. Переміщувати дані можна за допомогою перетягування: зробити клітинку активною → підвести вказівник миші до меж клітинки, з’явиться вказівник у вигляді хрестика зі стрілками → перетягнути клітинку з даними (або натиснути Ctrl + перетягування для копіювання даних). Копіювати дані можна натисненням комбінації клавіш: активізувати потрібну клітинку → натиснути Ctrl+C → активізувати клітинку, в яку потрібно помістити скопійовані дані → натиснути Ctrl+V; за допомогою контекстного меню: активізувати потрібну клітинку → натиснути ПКМ → обрати зі списку, що з’явився, Копіювати → активізувати клітинку, в яку потрібно помістити скопійовані дані → натиснути ПКМ → обрати зі списку, що з’явився, Вставити; за допомогою панелі інструментів: активізувати потрібну клітинку → натиснути на вкладці Головна у групі Буфер обміну Копіювати → активізувати клітинку, в яку потрібно помістити скопійовані дані → натиснути на вкладці Головна у групі Буфер обміну Вставити.

6. Виділення, переміщення, копіювання, видалення, захист, приховування, перейменування, створення нових, зміна кольору ярлика.

Працюємо в парах

1. Внесення змін у клітинках — коли неправильно записані дані; вставлення даних до клітинки — коли потрібно вставити скопійований текст до певної клітинки.

2. Хронологічна таблиця подій Великої Вітчизняної війни — історія; таблиця назв річок, їх довжина та країна, де вони знаходяться — географія. Можливість редагування та форматування даних (наприклад, виділення головного іншим кольором), доповнення даних тощо.

3. Для пошуку інформації потрібно: відкрити браузер → ввести у пошуковій системи запит «Порівняння MS Excel 2010 та Open Office Calc».
Для відправлення листа вчителю потрібно: зайти у свою поштову скриньку (ввести логін та пароль користувача) → натиснути кнопку Написати листа → у полі Кому ввести адресу вчителя, у полі Тема ввести «Результати порівняння», додати повідомлення «Порівняння табличних процесорів MS Excel 2010 та Open Office Calc», натиснути на значок у вигляді скріпки → у вікні, що з’явилося, відшукати папку, в якій зберігається текстовий документ з результатом порівняння табличних процесорів → натиснути Відкрити → натиснути кнопку Відправити листа.

Працюємо самостійно

1. Запустити табличний процесор Excel: Пуск → Всі програми → Microsoft Office 2010 → Excel 2010 (на Робочому столі натиснути два рази ЛКМ на ярлик програми). Створення таблиці «Наш клас»: виділити діапазон клітинок А1:Е1 (підвести вказівник миші до першої клітинки діапазону → виділити першу клітинку діапазону → натиснути клавішу Shift, утримувати її -+ виділити останню клітинку діапазону) → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Вирівнювання обрати Об’єднати та помістити у центрі → написати текст «Наш 7-А клас» → активізувати цю клітинку → для створення напівжирного тексту натиснути комбінацію клавіш Ctrl+B → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Шрифт обрати Колір тексту — синій. У клітинках А2, В2, С2, D2, Е2 аналогічно описаному вище зробити текстові написи № з/п, прізвище та ім’я учня, дата народження, адреса, телефон відповідно. У діапазоні клітинок А3:А10 за допомогою маркеру автозаповнення створити нумерацію (у клітинці АЗ поставити 1 → виділити клітинку → потягнути ПКМ за правий нижній кут до клітинки А10 включно → з контекстного меню, що з’явилося обрати Прогресія → у вікні, яке з’явилося обрати тип прогресії Арифметична → натиснути кнопку ОК). У діапазоні клітинок В3:В10 ввести дані учнів класу. У діапазоні клітинок С3:С10 ввести дані про дати народження (спершу потрібно обрати формат даних: виділити діапазон → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Число обрати формат для відображення значень у клітинках Дата). У діапазоні D3: D10 та Е3:Е10 аналогічно вищеописаному ввести дані. Виділити діапазон клітинок А1:Е10 → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Шрифт обрати Межі → у списку, що відкрився, натиснути Всі межі. Збереження створеної таблиці: Файл → Зберегти як... → обрати місце збереження → у вікні Збереження документа записати ім’я файлу «Наш клас» → натиснути кнопку Зберегти.

2. MS Excel надає багато переваг, а саме: великий набір інструментів та функцій, створення ділової графіки, робота з великим обсягом даних, проведення обчислень та автоматичних перерахунок їх результатів, застосування у різних сферах діяльності, можливість зберігання, захисту та організації даних тощо.

3. Створення документу: зайти до папки Таблиці → натиснути ПКМ → у контекстному меню обрати Створити → Аркуш Microsoft Excel → ввести ім’я файлу «Курс валют» → натиснути клавішу Enter → 2 рази натиснути ЛКМ по створеному файлу для його відкривання. Створення таблиці «Курс валют»: виділити діапазон клітинок А1:Е1 (підвести вказівник миші до першої клітинки діапазону → виділити першу клітинку діапазону → натиснути клавішу Shift, утримувати її → виділити останню клітинку діапазону) → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Вирівнювання обрати Об’єднати та помістити у центрі → написати текст «Офіційний курс гривні щодо іноземних валют» → активізувати цю клітинку → для створення тексту курсивом натиснути комбінацію клавіш Ctrl+I → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Шрифт обрати Колір тексту — блакитний та Колір заливки — жовтий. У клітинках А2, В2, С2, D2, Е2 аналогічно описаному вище зробити текстові написи Код цифровий, Код літерний, Кількість одиниць, Назва валюти, Офіційний курс відповідно. Виділити діапазон А2:Е2 → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Шрифт обрати Колір тексту — ліловий → для створення напівжирного тексту натиснути комбінацію клавіш Ctrl-fB. Скопіювати дані з офіційного сайту Національного банку України: виділити текст → натиснути комбінацію клавіш Ctrl+C. Вставлення даних у електронну таблицю: активізувати клітинку A3 → натиснути комбінацію клавіш Ctrl+V. Виділити діапазон клітинок А1:Е27 → на панелі інструментів на вкладці Головна у групі Шрифт обрати Межі → у списку, що відкрився, натиснути Всі межі. Збереження створеної таблиці: Файл → Зберегти (Ctrl+S).

Повідомити про помилку