1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Хімія
  4. Григорович 2015 рік

§ 12. Прості та складні речовини

1. Виберіть фізичні властивості, характерні для алюмінію: а) твердий; б) газуватий; в) блискучий; г) крихкий; д) пластичний; е) добре проводить електричний струм; є) не проводить електричного струму; ж) швидко нагрівається.

а, в, д, е, ж.

 

2. Із наведеного переліку випишіть назви неметалічних елементів: Гідроген, Аурум, Йод, Плюмбум, Аргентум, Сульфур, Меркурій.

Якщо в довгому варіанті Періодичної системи провести діагональ від Алюмінію до Полонію, то вище за неї розташовані неметалічні елементи. У наведеному переліку хімічних елементів до неметалічних належать Гідроген, Йод, Сульфур.

 

3. Випишіть окремо формули простих і складних речовин. Підкресліть символи, які позначають прості речовини — метали.

Прості речовини складаються з одного хімічного елемента. Складні речовини складаються з декількох хімічних елементів. Складні речовини також називають хімічними сполуками.

До простих речовин належать: Mg, H2, Au, Cl2, Na, He, Cu, S8.

До складних речовин належать: Fe2O3, NaHCO3, Cu(OH)2, NaCl.

 

4. Наведіть по п’ять прикладів металічних і неметалічних елементів.

Якщо в довгому варіанті Періодичної системи провести діагональ від Алюмінію до Полонію, то вище цієї діагоналі розташовані неметалічні елементи, а нижче — металічні.

Приклади неметалічних елементів: Оксиген, Гідроген, Нітроген. Сульфур, Хлор.

Приклади металічних елементів: Натрій, Магній, Алюміній, Ферум, Аурум.

 

5. Обчисліть масову частку Натрію в кухонній солі (NaCl) і харчовій соді (NaНCO3). У якій із цих складних речовин уміст Натрію більший?

Масову частку елемента у речовині обчислюють за формулою:

ω(E) =  n · Ar(E) .
Mr(речовини)

1) Обчислимо відносну молекулярну масу кухонної солі NaCl і масову частку Натрію у ній:

Mr(NaCl) = Ar(Na) + Ar(Cl) = 23 + 35,5 = 58,5;

ω(Na) = Ar(Na)  =  23  = 0,393 або 39,3 %
Mr(NaCl) 58,5

2) Обчислимо відносну молекулярну масу харчової соди NaHCO3 і масову частку Натрію в ній:

Mr(NaHCO3) = Ar(Na) + Ar(H) + Ar(C) + 3Ar(O) = 23 + 1 + 12 + 3 · 16 = 84;

ω(Na) = Ar(Na)  =  23  = 0,274 або 27,4 %.
Mr(NaHCO3) 84

3) Порівняємо масові частки Натрію: 39,3 % > 27,4 %. Отже, у кухонній солі NaCl уміст Натрію більший.

Відповідь: 39,3 % та 27,4 %; у кухонній солі.

 

6. Як можна довести, що целюлоза (основна речовина, з якої складається деревина) та сахароза є органічними речовинами?

У складі органічних сполук обов’язково містяться атоми Карбону, тому більшість з них при нагріванні обвуглюються.

Целюлоза (C6H10O5)n і сахароза C12H22O11 обвуглюються при нагріванні, отже, належать до органічних речовин.

 

7. На малюнку 68 зображені моделі простих і складних речовин, а також їх сумішей. Для кожного випадку a) — e) визначте, моделі яких речовин (простих чи складних) зображені, запишіть хімічні формули цих речовин. Визначте, у якому випадку зображена суміш речовин, складіть хімічні формули речовин у суміші.

Визначимо за малюнками, моделі яких речовин зображені, запишемо формули речовин, прокласифікуємо їх.

Чисті речовини складаються з однакових складових частинок, а суміші — з різних. На малюнках а), в), г), д) зображені моделі чистих речовин, на малюнках б), е) — сумішей.

Запишемо хімічні формули речовин, зображених на кожному малюнку: а) O2; б) O2 і Н2; в) С; г) СO2; д) СН4; е) Н2О і O2.

Прості речовини складаються з одного хімічного елемента, складні речовини — з декількох хімічних елементів. Отже, до простих речовин належать O2 кисень, Н2 водень, С вуглець. До складних речовин належать вуглекислій газ СO2 (малюнок г), метан СН4 (малюнок д), вода Н2O (малюнок е).

 

8. Малахіт (речовина зеленого кольору) під час нагрівання розкладається на купрум(ІІ) оксид CuO (порошок чорного кольору), воду H2O і вуглекислий газ CO2. Чи є малахіт сумішшю купрум(ІІ) оксиду, води та вуглекислого газу? З яких хімічних елементів складається малахіт?

Малахіт — це складна речовина, до складу якої входять Купрум, Карбон, Оксиген, Гідроген. Це не суміш, бо у сумішах компоненти свої властивості зберігають і малахіт ма,в би чорний колір, як купрум(ІІ) оксид CuO, а не зелений.

 

9. Речовина хлор Cl2 є дуже отруйним газом, але водночас атоми Хлору містяться у складі кухонної солі NaCl, яку ми вживаємо щодня. Чи немає в цьому суперечності? Відповідь поясніть.

Суперечності немає. Отруйність характерна простій речовини Cl2, молекула якої складається з 2 атомів Хлору. До складу кухонної солі NaCL. Хлор входить у вигляді йону Cl.

Повідомити про помилку