Параграф 6

1. Атоми — електрично нейтральні частинки. При приєднанні або втраті електронів атоми перетворюються на заряджені частинки — йони. Якщо атом віддає електрони, то утворюється позитивно заряджений йон, якщо приймає — негативно заряджений йон.

2. В атомі заряд ядра чисельно співпадає з числом електронів. Отже, якщо заряд ядра атома дорівнює +8, то у складі атома міститься 8 електронів. Відповідь: 8 електронів.

4. а) Йон, що утворився унаслідок втрати атомом чотирьох електронів, має заряд +4: 0 – (–4) = 0 + 4 = +4.
б) Йон, що утворився унаслідок прийняття атомом трьох електронів, має заряд –3: 0 + (–3) = 0 – 3 = –3.
в) Йон, що утворився унаслідок втрати йоном із зарядом +1 трьох електронів, має заряд +4: +1 – (–3) = +1 + 3 = +4.
г) Йон, що утворився унаслідок прийняття йоном із зарядом +1 трьох електронів, має заряд –2: +1 + (–3) = 1 – 3 = –2.
д) Йон, що утворився унаслідок втрати йоном із зарядом –2 чотирьох електронів, має заряд: +2: –2 – (–4) = –2 + 4 = +2.

5. Молекула води складається з трьох атомів, молекула вуглекислого газу — теж із трьох атомів. Якщо молекула утворюється об’єднанням однієї молекули води й однієї молекули вуглекислого газу, то вона складатиметься з шістьох атомів: 3 + 3 = 6.
Відповідь: 6 атомів.

6. Пам'ятаємо, що електрон — це частинка із зарядом –11
а) частинка, утворена ядром із зарядом +6 і шістьма електронами, матиме заряд 0: +6 + (–6) = +6 – 6 = 0;
б) частинка, утворена ядром із зарядом +9 і десятьма електронами, матиме заряд –1: +9 + (–10) = +9 – 10 = –1;
в) частинка, утворена ядром із зарядом +12 і десятьма електронами, матиме заряд +2; +12 + (–10) = +12 – 10 = +2.
Відповідь: а) 0; б) –1; в) +2.