1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Хімія
  4. Лашевська

Параграф 9

13. Цей елемент — Магній, Mg. Величина заряду ядра атома +12, у ядрі міститься 12 протонів, у електронній оболонці — 12 електронів.

14. Силіцій, Si, заряд атомного ядра +14; Сульфур, S, заряд атомного ядра +16; Скандій, Sc, заряд атомного ядра +21; Арсен, As, заряд атомного ядра +33; Селен, Se, заряд атомного ядра +34; Стронцій, Sr, заряд атомного ядра +38; Станум, Sn, заряд атомного ядра +50; Стибій, Sb, заряд атомного ядра +51; Цезій, Cs, заряд атомного ядра +55; Самарій, Sm, заряд атомного ядра +62; Осмій, Os, заряд атомного ядра +76; Ейнштейній, Es, заряд атомного ядра +99; Сиборгій, Sg, заряд атомного ядра +106; Гасій, Hs, заряд атомного ядра +108; Дармштадтій, Ds, заряд атомного ядра +110.

16. На число протонів у ядрах атомів указує порядковий номер елемента. Отже, ядро атома Фосфору містить 15 протонів, у ядрі атома Натрію 11 протонів, у ядрі атома Карбону 6 протонів, а у ядрі атома Алюмінію — 13 протонів. За зростанням числа протонів у ядрах атомів, символи цих хімічних елементів можна розташувати у такій послідовності: C, Na, Al, P.

17. На число електронів у електронній оболонці атома вказує порядковий номер елемента. Отже, у атомі Магнію (Mg) міститься 12 електронів, у атомі Йоду (I) — 53 електрона, у атомі Гелію (He) — 2 електрона, у атомі Кальцію (Ca) — 20 електронів. За зменшенням числа електронів у електронних оболонках атомів назви цих хімічних елементів можна розташувати у такій послідовності; Йод, Кальцій, Магній, Гелій,

Повідомити про помилку