Завдання 103

Напишіть формули сполук з Оксигеном таких елементів:
а) Літію;
б) Магнію;
в) Осмію (виявляє валентність 4 і 8).