Завдання 109

Обчисліть відносні молекулярні маси сечовини CO(NH2)2 і глюкози С6Н12О6.

Обчислимо відносну молекулярну масу кожної речовини як суму відносних мас атомів, які містяться в молекулі:
Mr(CO(NH2)2) = Ar(C) + Ar(O) + 2Ar(N) + 4Ar(H) = 12 + 16 + 2 · 14 + 4 · 1 = 60;
Mr(C6H12O6) = 6Ar(C) + 12Ar(H) + 6Ar(O) = 6 · 12 + 12 · 1 + 6 · 16 = 180.