Завдання 112

1) Обчислимо відносні молекулярні маси CH4 і SO3:

Mr(CH4) = Ar(C) + 4Ar(H) = 12 + 4 · 1 = 16;
Mr(SO3) = Ar(S) + 3Ar(O) = 32 + 3 · 16 = 80.

2) Обчислимо співвідношення мас молекул CH4 і SO3:

Mr(CH4) : Mr(SO3) = 16 : 80 = 1 : 5.

Відповідь: 1 : 5.