Завдання 113

Відносна молекулярна маса сполуки Хлору з Оксигеном становить 183. Відомо, що в молекулі речовини міститься 7 атомів Оксигену. Знайдіть її формулу.

Позначимо формулу сполуки Хлору з Оксигеном умовно ClxO7.
Тоді Mr(ClxO7) = xAr(Cl) + 7Ar(O), тобто 183 = x · 35,5 + 7 · 16.
Розв’яжемо рівняння: 35,5x + 112 = 183;
35,5x = 71;
x = 2.

Відповідь: Cl2O7.