Завдання 122

Дано:

Розв'язання:

ω(N) = 28 %
m(N) = 56 г

Обчислюємо масу сполуки за формулою:

m(сполуки) = m(N)  · 100 % =  5,8 г  · 100 % = 200 г.
ω(N) 28 %

m(сполуки) — ?

Відповідьm(сполуки) = 200 г.