Завдання 179

Важчою чи легшою за молекулу кисню є молекула озону? У скільки разів?
1) Обчислимо відносну молекулярну масу кисню O2:
Mr(O2) = 2Ar(O) = 2 · 16 = 32.
2) Обчислимо відносну молекулярну масу озону O3:
Mr(O3) = 3Ar(O) = 3 · 16 = 48.
3) Визначимо, у скільки разів Mr(O3) більша за Mr(O2):
Mr(O3) : Mr(O2) = 48 : 32 = 1,5 (раза).

Відповідь: у 1,5 рази.