Завдання 42

Запишіть наведені слова і словосполучення у відповідні стовпчики поданої нижче таблиці: алюміній, ртуть, йодна настоянка, граніт, лід із джерельної води, вуглекислий газ, залізобетон.

Чистою вважають речовину, в якій кількість домішок незначна.
Суміші речовин бувають однорідними і неоднорідними. В однорідній суміші окремі речовини, або компоненти, не можна виявити спостереженням, а в неоднорідній суміші де можливо.

Чисті речовини Суміші
однорідні неоднорідні
Алюміній
Ртуть
Вуглекислий газ
Йодна настоянка
Лід із джерельної води
Граніт
Залізобетон