Завдання 47

Які суміші можна розділити фільтруванням:
а) суміш піску і глини;
б) суміш спирту і мідних ошурків;
в) суміш води і бензину;
г) суміш води з кусочками пластмаси?
Назвіть речовини, що залишаться на фільтрі.

Метод фільтрування застосовують для розділення неоднорідних сумішей рідин і твердих речовин: суміші спирту і мідних ошурків, суміші води з кусочками пластмаси. При розділенні фільтруванням суміші спирту і мідних ошурків на фільтрі залишаться мідні ошурки. А при розділенні методом фільтрування суміші води з кусочками пластмаси на фільтрі залишаться кусочки пластмаси.
Відповідь: б, в.