Завдання 63

Заповніть пропуски: а) Z(…) = 8, Z(…) = 12; б) Z(С) = … , Z(Na) = … .
Буквою Z позначено порядковий номер елемента у Періодичній системі хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
Користуючись таблицею «Періодична система хімічних елементів» заповнимо пропуски:
а) Z(O) = 8; Z(Mg) = 12;
б) Z(C) = 6; Z(Na) = 11.