Завдання 70

Знайдіть у періодичній системі три-чотири пари елементів, відношення мас атомів яких становить: а) 1 : 2; б) 1 : 3.

а) Відношення мас атомів 1 : 2 виконується, наприклад, для таких пар елементів:
1) Ar(Li) = 7; Ar(N) = 14; Ar(Li) : Ar(N) = 7 : 14 = 1 : 2;
2) Ar(O) = 16; Ar(S) = 32; Ar(O) : Ar(S) = 16 : 32 = 1 : 2;
3) Ar(N) = 14; Ar(Si) = 28; Ar(N) : Ar(Si) = 14 : 28 = 1 : 2;
4) Ar(Si) = 28; Ar(Fe) = 56; Ar(Si) : Ar(Fe) = 28 : 56 = 1 : 2.

б) Відношення мас атомів 1 : 3 виконується, наприклад, для таких пар елементів:
1) Ar(Be) = 9; Ar(Al) = 27; Ar(Be) : Ar(Al) = 9 : 27 = 1 : 3;
2) Ar(O) = 16; Ar(Ti) = 48; Ar(O) : Ar(Ti) = 16 : 48 = 1 : 3;
3) Ar(He) = 4; Ar(C) = 12; Ar(He) : Ar(C) = 4 : 12 = 1 : 3;
4) Ar(S) = 32; Ar(Mo) = 96; Ar(S) : Ar(Mo) = 32 : 96 = 1 : 3.