Завдання 82

У довгому варіанті періодичної системи (форзац II) металічні й неметалічні елементи розмежовані діагональною ламаною лінією. Металічні елементи розміщені ліворуч від неї, неметалічні — праворуч. Отже, не-металічні елементи — Арсен і Ксенон; металічна — Вольфрам, Стронцій, Уран.

Відповідь: а — 2, 3, 5; б — 1, 4.