1. ДЗ
  2. 7 клас
  3. Хімія
  4. Попель

Завдання 220

Обчисліть масу сульфур(IV) оксиду, що потрапить у повітря під час спалювання 1 т вугілля, в якому масова частка Сульфуру становить 6 %. Припустіть, що сполуки Сульфуру, наявні у вугіллі, повністю вступають у відповідні реакції з утворенням сульфур(IV) оксиду.

Дано:

Розв'язання:

m(вугілля) = 1 т = 1000 кг
ω(S) = 6%

1) Обчислимо масу Сульфуру у 1000 кг вугілля:

m(S) = m(вугілля) · ω(S) = 1000 кг · 0,06 = 60 кг.

2) Обчислимо масову частку Сульфуру у сульфур(IV) оксиді:

Mr(SO2) = Ar(S) + 2Ar(O) = 32 + 2 · 16 = 64;

ω(S) =  Ar(S)  =  32  = 0,5 або 50%.
Mr(SO2) 64

3) Обчислимо масу SO2:

m(SO2) =  m(S)  =  60  = 120 кг.
ω(S) 0,5

m(SO2) — ?

Відповідьm(SO2) = 120 кг.

Повідомити про помилку